Blog

een Fuif organiseren voor beginners

Wil je een fuif organiseren, dan heb je als organisator bepaalde verplichtingen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Nachtlawaai

Er bestaat veel onduidelijkheid over nachtlawaai. Zo is ‘nacht’ een rekbaar begrip en vooral afhankelijk van de omstandigheden. Ook lawaai is een breed toepasbaar begrip. Het betreft niet alleen muziek maar bijvoorbeeld ook luidruchtige gasten die buiten staan te roken.

Wil je toch veel lawaai maken of tot in de vroege uurtjes doorgaan? Probeer dan je fuif te organiseren op een plaats waar geen of weinig mensen wonen zoals een bedrijventerrein, entertainmentcomplex of een andere afgelegen locatie.

Een fuif organiseren is Sabam betalen

De organisator van de fuif moet SABAM betalen als er muziek gespeeld wordt. Ook als het gaat om een privéfuif of als je geen inkom vraagt, moet je SABAM betalen. Alleen voor ‘kosteloze mededelingen in familiekring‘ moet je geen toestemming aanvragen en ook geen SABAM betalen. Het begrip ‘familiekring’ wordt hierbij echter streng geïnterpreteerd. Hoeveel SABAM je moet betalen hangt af van de oppervlakte, de inkomprijs en de prijs per consumptie. Je kan een simulatie uitvoeren of de aanvraag online indienen op de website van SABAM.

Affiches & Flyers

Bij het organiseren van je fuif komt ook enige marketing kijken. Naast Facebook zijn affiches en flyers één van de belangrijkste promotiemiddelen voor je fuif. Een aantrekkelijke affiche lokt heel wat bezoekers. Bovendien kan je affiches en flyers laten sponsoren zoals bij drukkerij the Stuff zodat je er bijna niets voor moet betalen.

Als je affiches of flyers drukt ben je verplicht een verantwoordelijke uitgever te vermelden. Voor flyers vermeld je best ook ‘niet op de openbare weg werpen’. Anders kan de gemeente je laten opdraaien voor de kosten van de opruiming.

Nog geen DJ gevonden? Ontdek de exclusieve voordelen van Maarten als DJ voor je fuif.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in …